Homepage

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2022

Berichten: twee nieuwe recente berichten.

Actueel pagina: persbericht gepost op 2 februari 2022.

Tijdlijn pagina: bijgewerkt op 20 januari 2022.

De website NOORD OOST TIENEN – NOT is ontstaan uit de grote bekommernis van een krachtig collectief van mondige bewoners die gedurende de voorbije jaren uitgebreid denk- en veldwerk hebben verricht en zwaar bezorgd zijn over de diverse initiatieven die door de Provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de Stad Tienen, de voorbije tien jaar werden genomen voor de planning van ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Tiense regio, en die voor grote beroering hebben gezorgd. De afwezigheid van concrete beleidsbeslissingen, de heersende onduidelijkheid in de plannen, de tegenstrijdige mediaberichten, uitvoerige tegenspraak en het gebrek aan transparante informatiedoorstroming vanwege de provincie en de Stad Tienen, hebben tot grote onzekerheid en bezorgdheid bij de bevolking gezorgd.

Meer specifiek gaat het over de geplande ontwikkelingen in het noordelijk en oostelijk deel van het kleinstedelijk gebied Tienen, zoals voorzien in het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan – Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen (PRUP), waarvoor reeds in 2007 (!) een eerste aanzet werd gegeven. Van dit plan mag een enorme nadelige impact worden verwacht op de leefbaarheid en levenskwaliteit van de bevolking.

Deze webpagina wil een hefboom zijn om via het verstrekken van objectieve, transparante informatie, de noodzakelijke duiding te verschaffen en de vele onduidelijkheden weg te werken, om zodoende mee te werken aan de bescherming en de bevordering van de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Tienenaar.

De webpagina voorziet de mogelijkheid tot contactname via e-mail voor het doorsturen van vragen naar informatie, bedenkingen en, uiteraard, de inbreng van doordachte bezwaren voor het PRUP.


Wil je op de hoogte blijven van onze evenementen, stuur dan een mailtje naar info@noordoosttienen.be.