Een hartverwarmend steunbericht

Bedankt en proficiat voor deze bijdrage Maarten.

Beste,

Naar aanleiding van enkele berichten op de facebookgroep ‘Ge zijt van Tienen als ge’ was ik verbaasd om te vernemen dat de Tiense gemeenteraadsleden een positief advies gegeven hebben aan het RUP.

Iedereen die de situatie in de omgeving ook maar een klein beetje kent, en dit vergelijkt met de info die in het RUP staat, kan al vlug vaststellen dat dit plan de voordelen voor Tienen ruimschoots overschat terwijl het de lokale mobiliteitsoverlast afwimpelt door middel van een toekomstige (of beter gezegd imaginaire) oostelijke ringweg. En hoewel het RUP weliswaar erkent dat er sluipverkeer in de Slachthuisstraat is/zal zijn (en dat dit zéér moeilijk tegen te gaan is aangezien de aanwezigheid van winkels daar), is er geen enkele melding dat toegenomen verkeer hier een verlammend effect op de Tiense Vesten zal hebben. Op drukkere dagen staat er tijdens de spits nu reeds een lange wachtrij door afslaand verkeer naar de Slachthuisstraat. Dit zal enkel erger worden met als gevolg sterk toegenomen sluipverkeer doorheen de binnenstad.

Verder viel het mij op dat het RUP weliswaar graag melding maakt van innovatieve activiteiten in het kader van het FFH016-project. In 2019 werd er vol trots gemeld dat de huidige Food Port eindelijk een bezetting van 50% gehaald heeft (na een doorstart met vers kapitaal in 2016). Het lijkt dus sterk dat deze sector verantwoordelijk zal zijn voor veel extra activiteiten of werkgelegenheid in de bijkomende 45ha. Door het gebrek aan een tewerkstellingscriterium (onbegrijpelijk!) en de toegelaten activiteiten in het RUP, is het duidelijk dat vooral kapitaalsintensieve sectoren zoals zware industrie en transport van de bijkomende 45ha zullen profiteren.  Gezien het afnemend belang van arbeid en toegenomen inzet van buitenlandse arbeidskrachten in deze sectoren betwijfel ik sterk dat de verwachte werkgelegenheid (met nadruk op verwacht want het RUP voorziet geen enkele garantie!) voor de Tiense bevolking opweegt tegen de toegenomen overlast.

De opmerkingen (ook al noemen sommige partijen dit ‘strenge voorwaarden’) van de stad bij hun advies lijken mij geen afdoende garanties te bieden voor bovenstaande bezorgdheden. Onbegrijpelijk dat de lokale politiek de kar voor het paard spant en meegaat in de uitbreiding zonder duidelijkheid wat betreft mobiliteit. Dit doet mij een beetje denken aan de verschillende inbreidingsprojecten in de binnenstad waar er voor de gunning steeds gesproken wordt over buurtwinkeltjes, gemeenschappelijk groen, ontmoetingsplaatsen, … maar er na gunning enkel nog appartementen en enkele groenperkjes te bespeuren zijn maar dit terzijde.

Tenslotte is het te ontwikkelen gebied één van de laatste open gebieden die vanuit de binnenstad snel en veilig te bereiken zijn met de fiets of te voet. Een leefbare stad is een stad waarvan je gemakkelijk even open gebied en natuur kunt opzoeken, een stad waarvan je gemakkelijk en op een aangename manier verbinding hebt met goede fietsinfrastructuur (het te ontwikkelen gebied is trouwens de meest veilige verbinding met de ijzerenweg vanuit het merendeel van de binnenstad). Niet een woongebied omgeven door industrie/spoorweg/snelweg langs alle zijden waar je enkel kunt ontsnappen door de wagen te nemen.

Ik besef natuurlijk dat ik hier voor eigen parochie preek, maar ik wou jullie bij deze toch laten weten dat jullie zeker niet alleen staan met jullie bezwaren. De uitbreiding zal niet enkel nadeling zijn voor de directe omwonenden, maar voor alle inwoners van Tienen en trouwens iedereen die regelmatig gebruik moet maken van de Vesten.

Ik wens jullie nog veel succes met toekomstige acties! Ik zal zeker actief mee volgen hier en bijdragen waar mogelijk.

Met vriendelijke groeten,

Maarten

P.S. Ik heb net de raadscommissie van 23 juni 21 beluisterd. Enkele raadsleden maken zich, volgens mij terecht, zorgen over het verkeer richting E314. De experten konden hier echter weinig overtuigend op antwoorden. Voor mij nog onbegrijpelijker dat de Tiense politici toch een positief advies afleveren zonder zich van een oplossing te vergewissen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *