Actiecomité krijgt steun van socialisten in strijd tegen uitbreiding industrieterrein: “Dit is een stommiteit eerste klas”

Het Nieuwsblad 27 januari 2022

Louis Tobback en Vooruit Tienen willen de strijd tegen Soldatenveld en Nelissen-site verder aangaan.

Louis Tobback begrijpt niets van het voorgelegd plan voor Tienen. — © VDT

TIENEN

Vooruit Tienen legt zich niet neer bij de goedkeuring door de provincieraad van de realisatie van bijkomend industrieterrein aan het Soldatenveld en van de handelszone Nelissen. De oppositiepartij wil in overleg met de bezwaarindieners bekijken welke acties tegen deze beslissing genomen kunnen worden. Louis Tobback kwam er zelfs speciaal voor naar Tienen.

Vanessa Dekeyzer – 27 januari 2022 

Louis Tobback, voormalig burgemeester van Leuven en nu provincieraadslid voor Vooruit, hield tijdens de zitting afgelopen dinsdag een uitvoerig betoog tegen de verschillende deelplannen van dit dossier. Hij zakte donderdag speciaal af naar Tienen om zijn standpunt uit te leggen. “Ik zal even verduidelijken waarom ik me op bijna 84-jarige leeftijd bijzonder interesseer voor dit dossier. Wel, kortweg omdat dit een stommiteit eerste klas is.”

LEES OOK. Ondanks opvallende petitie: groen licht voor ontwikkeling van bijkomend industrieterrein

Vooral de locatie voor de nieuwe bedrijvenzone Soldatenveld ligt Vooruit dwars. “Hier is onvoldoende ontsluiting voorzien”, reageert gemeenteraadslid Nele Daenen. “Men verwijst naar de aanleg van de Noordelijke ring, maar het Agentschap Wegen en Verkeer stelt duidelijk in haar advies dat hier geen middelen voor zijn en dat die ook niet voorzien worden. Zonder een goede weginfrastructuur komt er een enorme druk op de dorpskernen van Oplinter en Houtem.”

“Wie enigszins vertrouwd is met het beheer van bedrijvenzones, weet dat het belangrijkste argument voor het aantrekken van investeerders de nabijheid van belangrijke infrastructuren, zoals een luchthaven of een autoweg, is, naast de aanwezigheid van het gewenste arbeiderspotentieel en de nodige voorzieningen voor dat personeel zoals huisvesting en onderwijs. Die overwegingen hebben ongetwijfeld een rol gespeeld bij de keuze van het toenmalig stadsbestuur voor de bestaande bedrijvenzone Grijpen. Het is dan ook verrassend dat de deputatie nu kiest voor een bedrijvenzone ver weg van al die infrastructuur, terwijl er aan de Grijpen makkelijk uitbreiding mogelijk is.”

Uitspraak betwisten

Vooruit vermoedt dat de Vlaams overheid de goedkeuring van het dossier zal bekrachtigen. “Maar wij geloven niet dat dit het einde moet zijn”, aldus Tobback. “Ik ben geen jurist maar ik zie hier toch wel mogelijkheden om de uitspraak te betwisten. Er is de continue dubbelzinnigheid over het feit dat dit plan een herziening is van het zogenaamde PRUP van 2012 of dat het hier om een volledig nieuw plan gaat. Er zijn zoveel ingrijpende wijzigingen aangebracht dat dit toch opnieuw om een openbaar onderzoek vroeg en dat is niet gebeurd. En de deputatie spreekt nu plots over het Soldatenplein, waar onder meer Bosch en Seveso-bedrijf Multigas is gevestigd, dat andere vestigingsvoorwaarden heeft dan het geplande Soldatenveld. Dan kan men hier toch moeilijk nog spreken over een uitbreiding van het Soldatenveld? En zo kan ik nog even doorgaan. We gaan met de bezwaarindieners, die veel te weinig gehoord zijn, nagaan wat de juridische beroepsmogelijkheden zijn. Want het staat vast dat dit dossier niet klaar is om uitgevoerd te worden.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.